Europa transport

Preprava a transport

Spoločnosť Glass Partners Transports Slovakia s.r.o. založená v roku 2004 je dopravná firma so sídlom v Bratislave. Poskytujeme špecializovanú prepravu skla od západnej po juhovýchodnú Európu, hlavne v automobilovom a stavebnom priemysle. V roku 2013 sme rozšírili portfólio našich služieb o prepravu kontajnerov a prepravu tovaru plachtovými a chladiarenskými návesmi.

Naše priority:

• zabezpečiť našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu prepravu,
• výber našich zamestnancov a pravidelné školenia potrebné pre bezpečnú prepravu,
• moderný dopravný park s emisiou škodlivín EURO6,
• technický stav vozidiel je kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch,
• riadenie a monitorovanie zásielok satelitným systémom GPS,
• kombinovanie prepravy aj s inými druhmi dopravy kvôli ochrane živ. prostredia.

Dopravný park

Tvorí 70 ťahačov, špeciálne návesy na prepravu skla, kontajnerov a rôzneho tovaru na paletách.