Prepravne sluzby - logistika

 

 

 

 

  Transportné služby

   Na čom nám záleží:

     Našou prioritou je predovšetkým zabezpečiť našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu prepravu.  Preto kladieme veľký dôraz na výber našich zamestnancov
     a zároveň im pravidelne zabezpečujeme školenia, potrebné pre bezpečnú prepravu. Váš tovar je prepravovaný moderným dopravným parkom s emisiou
     škodlivín EURO6.  Technický stav vozidiel je pravidelne kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch v autorizovaných servisoch.

     Cesta Vašej zásielky je riadená a monitorovaná satelitným systémom  GPS,  pomocou ktorého dokážeme určiť presnú polohu všetkých našich vozidiel v
     celej Európe. V záujme ochrany životného prostredia a taktiež kvôli rýchlejšiemu doručovaniu tovaru kombinujeme naše prepravy aj s lodnou dopravou.

    

     Spoločnosť Glass Partners Transports Slovakia s.r.o. dokáže zabezpečiť prepravu nákladu rôznych rozmerov a tvarov, disponujeme:

     • špeciálnymi návesmi s vyberateľnou konštrukciou, ktorá zároveň slúži ako stojan pre prepravované sklo, mramor prípadne tabulových plechových
       profilov(typ stojanu: A, L),

     • návesmi na prepravu kontajnerov veľkosti 20´, 30´, 40´a 45´,

     • plachtovými návesmi.

     • chladiarenskými návesmi.